شرکت فناوران نیروی پارس البرز (فنپا)

     

خط مشی شرکت فناوران نیروی پارس البرز

  • پایه گذاری سازمان کاری شرکت، به گونه ای که توانایی رشد دائم تا رسیدن به یک شرکت بزرگ راداشته باشد .
  • راهبری شایسته، برنامه ریزی مناسب ومنابع لازم جهت انجام کلیه عملیات اجرایی رافراهم آوریم.
  • توجه ویژه به حفظ سلامت وایمنی کارکنان، پیمانکاران ومشتریان و همچنین حفاظت ازمحیط زیست ونیز ارائه خدمات با کیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
  • نظام آموزشی مناسب جهت اطمینان از درک صحیح و کامل روشهای اجرایی وهمچنین صلاحیت کارکنان رامورد پایش مداوم قرار دهیم.
  • با درک خواسته های کارفرمایان وارائه راه حلهای مناسب در راستای برآوردن نیازهای آنها سطح مطلوبی ازخدمات کیفیت را تامین نماییم.
  • حفاظت ازدستاوردها و کارکنان و داراییهای شرکت

 

شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فناوران نیروی پارس البرز می باشد.

طراحی و پیاده سازی : فناوری فرازداده ایرانیان